Fundacja Innowacja i Współdziałanie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Nasze motto: "Lepiej współpracować, niż konkurować.”

Nasza misja: pracować dla ludzi i społeczności pragnących efektywnie i dynamicznie zmieniać swoje życie i osiągnąć sukces.  

Celem naszego działania jest: 

– rozpowszechnianie informacji na temat innowacji, zachęcające do realizacji udanych zagranicznych innowacyjnych rozwiązań i trendów w różnych dziedzinach życia 

– organizacja, doradztwo, szkolenia oraz inne środki poprawiające zdolności społeczno-ekonomiczne, zawodowe oraz osobiste umiejętności ludzi

-finansowe i niefinansowe  wsparcie  inicjatyw zgodnych z misją Fundacji

-społecznie użyteczne i społecznie odpowiedzialne inicjatywy i działania 

-działania, które umożliwiają skuteczną komunikację i nawiązywanie skutecznej współpracy pomiędzy  różnymi grupami ludzi, a zwłaszcza przedstawicielami biznesu z Polski i innych krajów.

Wpłaty

Ładuję...