Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej

Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Sandomierz, świętokrzyskie

Celem fundacji jest prowadzenie i wspieranie działalności w zakresie krzewienia kultury i promocji sztuki ze szczególnym uwzględnieniem edukacji kulturalnej społeczeństwa oraz zapewnienie bazy kulturalnej, zgodnej z zapotrzebowaniem mieszkańców.