Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza

Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Sochaczew, mazowieckie

Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza została ustanowiona przez Agnieszkę i Zbigniewa Gerasików, którzy zakupili zespół parkowo-pałacowy w Gawłowie (Sochaczew, ul. Gawłowska 148). W ciągu najbliższych lat park ma zostać miejscem integracji i rekreacji otwartym dla wszystkich mieszkańców miasta i okolic oraz nastawionym na realizację ich pomysłów. Hasłem przewodnim fundacji jest „czas i przestrzeń”, chcemy zapewnić te dwie rzeczy każdemu, kto szuka miejsca na realizację swoich pasji albo po prostu na odpoczynek.

Działalność Fundacji będzie wielotorowa – przede wszystkim chcemy przywrócić zabytkowy pałac i park do stanu świetności, zachować jego walory historyczne i jednocześnie prowadzić działalność edukacyjną – przygotowywać książki i inne wydawnictwa związane z historią regionu i tego konkretnego miejsca. Będziemy aktywnie poszukiwać środków, które pozwolą na kapitalny remont pałacu, który jest wpisany do rejestru zabytków. Już w najbliższych latach zacznie powstawać park linowy, przystań kajakowa, wiaty piknikowe, wytyczone zostaną nowe alejki w parku. Pałac to kwestia przyszłości – na razie zostanie zabezpieczony przed dalszą dewastacją, a w miarę pozyskiwania środków będzie prowadzony remont.
Bardzo ważnym elementem działalności Fundacji jest integracja społeczna. Nastawiamy się szczególnie na stworzenie w parku miejsca przyjaznego dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych, którzy mają się tu czuć zupełnie swobodnie. Zamierzamy współpracować ściśle z Zespołem Szkół Specjalnych w Erminowie, stowarzyszeniem rodzin zastępczych oraz Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Giżycach, a także Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Z czasem na pewno będziemy poszerzać tę listę. Dla zainteresowanych organizowane będą zajęcia edukacyjne i rekreacyjne.

Kolejny element to współpraca z istniejącymi już stowarzyszeniami i fundacjami oraz grupami nieformalnymi, z którymi chcemy tworzyć wspólną ofertę kierowaną do mieszkańców powiatu. Chcemy także propagować walory turystyczne ziemi sochaczewskiej, które w gawłowskim zespole pałacowo-parkowym są szczególnie widoczne ze względu na jego usytuowanie nad Bzurą i zachowanym drzewostanem.

Bardzo ważne będzie także stworzenie w tym miejscu platformy spotkań kulturalnych z koncertami, plenerami malarskimi i fotograficznymi, wystawami lokalnych twórców, spotkaniami autorskimi, warsztatami. To program zakrojony na lata, będzie uzupełniany w miarę pojawiania się nowych pomysłów i chętnych do współpracy osób i organizacji.

Bardzo ważnym elementem działania Fundacji jest poszerzanie wiedzy historycznej dotyczącej Gawłowa i okolic. Wydaliśmy (do zakupienia w naszym sklepie) album o historii Gawłowa i pałacu. Jest to publikacja, na której łamach udało się odnaleźć interesujące historyczne tropy, jak postać Ambrożego Skarzyńskiego, adiutanta Napoleona, urodzonego właśnie w Gawłowie. Chcemy też rozwijać współpracę z właścicielami i zarządcami innych zabytków na terenie powiatu sochaczewskiego, wydawać książki i albumy miejscowych autorów.