Fundacja Pro Bono Vitae-na rzecz zdrowia psychicznego

Fundacja Pro Bono Vitae-na rzecz zdrowia psychicznego
1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Komorów, mazowieckie

Naszym głównym celem jest pomoc osobom w zakresie zdrowia psychicznego.

Wspieramy osoby z PTSD. Weteranów i ich rodziny, osoby po katastrofach komunikacyjnych oraz osoby po kataklizmach, ich rodziny i bliskich.

Prowadzimy  warsztaty dla różnego rodzaju placówek. Pomagamy w odnalezieniu: spokoju po traumach, słońca, woli walki, uśmiechu i radości. Wspieramy Dzieci z Domów Dziecka, Dzieci z oddziałów szpitalnych, aby nabrały pozytywnej energii i siły do życia.

 Wierzymy, że odnajdziemy Cię w Twoim świecie, a później włączymy słońce.

Celem Fundacji jest działanie na rzecz zdrowia psychicznego, poszerzanie wiedzy na temat znaczenia zdrowia psychicznego dla człowieka oraz kształtowanie adekwatnych form pomocy służących wspieraniu zdrowego rozwoju i prewencji zaburzeń, w tym w szczególności:
a) kształtowanie świadomości i upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia zdrowia psychicznego,
b) inicjowanie, prowadzenie i promowanie działań ukierunkowanych na wspieranie i otaczanie troską zdrowia psychicznego,
c) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działalności badawczej, zmierzającej do pogłębiania wiedzy o psychicznym, emocjonalnym i społecznym rozwoju,
d) przyczynianie się do kształtowania responsywności systemu opieki zdrowotnej na potrzeby psychiczne,
e) przyczynianie się do tworzenia środowiska przyjaznego dzieciom, młodzieży, rodzinie oraz poszkodowanym,
f) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej chorobami psychicznymi bliskich, potrzebujących wsparcia terapeutycznego,
g) wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ich rodzin i bliskich,
h) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
i) promowanie zdrowego stylu życia.

Wpłaty

Ładuję...

1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
10 zł miesięcznie