Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie
1 Stały Pomagacz
kapeen
50 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Reprezentant Fundacja Pomocy Dzieciom

E-mail kontakt@fpd.org.pl

Telefon 886-121-202

Lokalizacja Brzozów, podkarpackie

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak działa od ponad 13 lat na terenie Podkarpacia, ale także w innych częściach kraju. Została założona w Brzozowie przez Bożenę i Andrzeja Bieńczak – właścicieli Firmy Eleo-Budmax, która jest stałym mecenasem i opiekunem Fundacji. Posiada ona status Organizacji Pożytku Publicznego.

Cele statutowe

Celem Fundacji jest pomoc:

żywnościowa,

materialna,

edukacyjna,

medyczna,

prawna

dla dzieci i młodzieży oraz w sporadycznych wypadkach dorosłym.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez objęcie ochrona dzieci i młodzież, które w swoim środowisku rodzinnym i społecznym nie znajdują należytego oparcia i zrozumienia, a ponadto dotknięte są przemocą, problemem alkoholowym w rodzinie, trudną sytuacją materialna, choroba, innymi przyczynami.

Fundacja pomaga w leczeniu i rehabilitacji dzieci chorych i niepełnosprawnych, pomaga ubogim oraz wielodzietnym rodzinom. Wspiera także naukę i rozwój uzdolnionej młodzieży. Co roku przygotowuje akcję pod hasłem Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem, a ponadto angażuje się w organizacje aukcji dzieł sztuki. Od czerwca 2012 realizuje budowę Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej- kompleks sześciu domów dla sierot biologicznych i społecznych, którymi zaopiekują się rodzice zastępczy.

Wsparli

5 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

kapeen

50 zł

kapeen

50 zł

kapeen

50 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

kapeen

Pokaż więcej

1 Stały Pomagacz
kapeen
50 zł miesięcznie