Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie
2 Stałych Pomagaczy
kapeen
50 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Brzozów, podkarpackie

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak działa od ponad 13 lat na terenie Podkarpacia, ale także w innych częściach kraju. Została założona w Brzozowie przez Bożenę i Andrzeja Bieńczak – właścicieli Firmy Eleo-Budmax, która jest stałym mecenasem i opiekunem Fundacji. Posiada ona status Organizacji Pożytku Publicznego.

Cele statutowe

Celem Fundacji jest pomoc:

żywnościowa,

materialna,

edukacyjna,

medyczna,

prawna

dla dzieci i młodzieży oraz w sporadycznych wypadkach dorosłym.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez objęcie ochrona dzieci i młodzież, które w swoim środowisku rodzinnym i społecznym nie znajdują należytego oparcia i zrozumienia, a ponadto dotknięte są przemocą, problemem alkoholowym w rodzinie, trudną sytuacją materialna, choroba, innymi przyczynami.

Fundacja pomaga w leczeniu i rehabilitacji dzieci chorych i niepełnosprawnych, pomaga ubogim oraz wielodzietnym rodzinom. Wspiera także naukę i rozwój uzdolnionej młodzieży. Co roku przygotowuje akcję pod hasłem Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem, a ponadto angażuje się w organizacje aukcji dzieł sztuki. Od czerwca 2012 realizuje budowę Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej- kompleks sześciu domów dla sierot biologicznych i społecznych, którymi zaopiekują się rodzice zastępczy.

2 Stałych Pomagaczy
kapeen
50 zł miesięcznie