Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie
1 Stały Pomagacz
Mck
50 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Brzozów, podkarpackie

Fundacja Pomocy Dzieciom jest organizacją non profit działająca głównie na Podkarpaciu.

W początkowych latach działania Fundacji skupiały się na organizacji i przekazywaniu środków finansowych dzieciom z rodzin ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym, chorym, a także wybitnie uzdolnionym. Od początku działalności uruchamiano subkonta na rzecz niepełnosprawnych podopiecznych oraz fundusz stypendialny dla uczniów i studentów z rodzin biednych. Cyklicznie organizowane są zbiórki publiczne, koncerty charytatywne i aukcje dzieł sztuki z przeznaczeniem na powyższe cele. Z czasem Fundacja rozpoczęła także zajęcia i warsztaty integracyjne, edukacyjne, rozwojowe, profilaktyczne, terapeutyczne i inne. Fundacja organizuje również wymiany międzynarodowe oraz działa na rzecz rozwoju wolontariatu międzynarodowego w ramach wewnętrznego programu charytatywnego „Beyond the Horizon”. Od kilku lat nasza młodzież uczestniczy w międzynarodowym programie TENSing, bierze udział w festiwalach międzynarodowych, a obecnie centrum programu w Polsce, znajduje się na Podkarpaciu, przy Fundacji.

Od czerwca 2012 Fundacja realizuje budowę Wioski Dziecięcej NASZ DOM. W Wiosce znajdzie się Rodzinne Pogotowie Opiekuńcze, Rodzinny Dom Dziecka, Dom dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. W chwili obecnej dzięki wsparciu wielu Przyjaciół i Darczyńców wybudowane są i w pełni wyposażone dwa domy. Trwa nabór rodziców zastępczych.

W 15-tą rocznicę powstania Fundacji rozpoczął się dalszy etap realizacji budowy Wioski - remont i przebudowa budynku przeznaczonego na MAŁĄ AKADEMIĘ ŻYCIA. Oddany do użytku wielofunkcyjny ośrodek wsparcia w rozwoju, to  miejsce edukacji, kształtowania zainteresowań i pasji, twórczej rozrywki i aktywnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży ze społeczności lokalnej, uzdolnionych, niepełnosprawnych, z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

1 Stały Pomagacz
Mck
50 zł miesięcznie