Stowarzyszenie Friendship Power International

Stowarzyszenie Friendship Power International

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Bielsko-Biała, śląskie

Nauka dla afrykańskich dzieci to jedyna szansa na wyjście z kręgu biedy i bezradności. Jednakże, większość z nich nie posiada odpowiednich warunków do nauki. Ogromny problem stanowi brak szkół, schronienia, jedzenia, lekarstw, przyborów szkolnych oraz odzieży. Dzieci są przyszłością świata, więc ich życie, ochrona i rozwój są najwyższą wartością. Już dziś możemy im pomóc!

Friendship Power International powstało, aby połączyć siły i możliwości ludzi wielkich serc. Jest również owocem rozwoju przyjaźni polsko-ghanijskiej oraz chęci niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom w Afryce. 

Misją FPI jest działalność charytatywna, umożliwiająca najbiedniejszym dzieciom rozpoczęcie nauki, przygotowanie do samodzielnego życia w przyszłości, a przede wszystkim odzyskanie nadziei i wiary w siebie i w ludzi.

Pomogli

Ładuję...