Fundacja Polki Mogą Wszystko

Fundacja Polki Mogą Wszystko

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Naszą misją jest pomoc dzieciom, przede wszystkim tym osieroconym i wychowującym się poza własną rodziną. 

Wspieramy dzieci, które muszą pokonywać w życiu przeszkody, które nam dorosłym wydają się często nie do pokonania: kalectwo, samotność, ubóstwo i odrzucenie. 

Podejmujemy działania wspierające zapobieganie dezintegracji rodziny, współpracujemy z prawie wszystkimi domami dziecka w Polsce.  

Najważniejsze nasze programy:

program ”Więzi - wolontariat na rzecz dzieci”, w ramach którego kilkuset naszych wolontariuszy odwiedza dzieci w domach dziecka, rodzinnych domach dziecka, rodzinach zastępczych i świetlicach środowiskowych, pomaga im w nauce, organizuje im wolny czas, przyjaźni się z nimi współtworzymy ”Koalicję na rzecz rodzinnej opieki zastępczej”, bo wierzymy, że najlepsze miejsce dla każdego dziecka to rodzina, gdy nie ma własnej, powinno trafić pod opiekę rodziny zastępczej, przekazujemy stypendia finansowe studentom, którzy wychowali się w domu dziecka współrealizowany z firmą Henkel fundusz stypendialny ”Wiem, że warto się uczyć”, kierowany do gimnazjalistów, wychowanków domów dziecka projekt ”Pomoc dzieciom-ofiarom wypadków” program ”Nadzieja na jutro”, to cykl szkoleń aktywizujących wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, dofinansowywany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Współrealizowany z Fundacją Polsat program ”Rodzina. Dom budowany miłością”, dzięki któremu powiaty mogą otrzymać pomoc finansową na remont, budowę czy rozbudowę domu lub mieszkania dla rodziny zastępczej, lub rodzinnego domu dziecka.

Realizowany wspólnie z firmą Janssen-Cilag program ”Przyjaciele Jelonka”, dzięki któremu dzieci ze świetlic środowiskowych mogą brać udział w różnego rodzaju zajęciach i konkursach, wspólnie spędzać czas czy wyjeżdżać na obozy.

Realizowany wspólnie z Fundacją Oriflame program pomocy dzieciom z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka - ”A Kuku”. Celem projektu jest pomoc w spełnianiu marzeń dzieci wychowujących się w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych oraz wsparcie rodzinnych form opieki.

Wspieraliśmy kampanię ”Rodzice zastępczy miłość prawdziwa” przeprowadzamy szkolenia dla wychowanków domów dziecka, psychologów i wychowawców.    

Wpłaty

Ładuję...