Medium logo rmp

Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska

Środki zebrane na działalność statutową

220 zł

Środki zebrane poprzez zbiórki na potrzebujących

0 zł

Celem Fundacji jest:

 1. Rozwój i promowanie ratownictwa medycznego i pomocy przedmedycznej, działalność na rzecz ochrony zdrowia i życia ludzkiego, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz upowszechnienia profilaktyki zdrowotnej.
 2. Rozwój i promowanie postaw i rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 3. Rozwój i promowanie ratownictwa motocyklowego oraz ratownictwa przy wykorzystaniu innych pojazdów i urządzeń umożliwiających dotarcie do poszkodowanego.
 4. Wspieranie i upowszechnianie  rozwiązań instytucjonalno-prawnych związanych z powyższymi.
 5. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie popularyzacji organizowania i udzielania pomocy przedmedycznej, upowszechnianie i rozwijanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ratownictwa medycznego.
 6. Współpraca w zakresie wyżej wymienionych celów z organami administracji, jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich związkami i stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, gospodarczymi, naukowymi oraz ze służbami publicznymi.
 7. Promocja i organizacja wolontariatu oraz innych działań i postaw o charakterze prospołecznym.
 8. Działalność charytatywna oraz pomoc osobom cierpiącym, ofiarom klęsk żywiołowych, ofiarom katastrof, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 9. Współpraca z organizacjami, podmiotami i grupami, których cele są i działania są zgodne z celami i działaniami Fundacji.
 10. Prowadzenie dialogu społecznego dotyczącego bezpieczeństwa oraz kwestii związanych z ratownictwem, poszukiwanie nowych rozwiązań mogących mieć wpływ na polepszenie skuteczności działań związanych z ratownictwem, pierwszą pomocą bądź bezpieczeństwem ludności.
 11. Integracja, edukacja i podnoszenie świadomości bezpieczeństwa środowisk związanych z motoryzacją.
Wesprzyj Załóż Skarbonkę

Reprezentant Emilia Ornat

E-mail fundacja@ratownictwomotocyklowe.pl

Telefon 660901908

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Ukryj tę wiadomość