Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Budujemy i wdrażamy motocykle ratunkowe do działań systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na 100% wolontariacie. 

Fundacja buduje, wyposaża i utrzymuje motoambulanse na dyżurach, a Ratownicy - wolontariusze - poświęcają za darmo swój czas, aby pomoc docierała szybciej. 

W Fundacji mamy już 13 motoambulansów i wciąż walczymy o kolejne! Aby wszędzie tam, gdzie sa potrzebne były w końcu dostępne. 

Ogromną uwagę poświęcamy również szkoleniom z udzielania pierwszej pomocy. W końcu to właśnie świadkowie zdarzenia są na miejscu i mogą pomagać od natychmiast. 

Uruchomiliśmy również projekt "Mały Bohater" - to pogadanki o pierwszej pomocy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, dzięki którym już od najmłodszych lat dzieciaki uczą się jak pomagać na miarę swoich możliwości i oswajają z Ratownikami i ćwiczeniami na fantomie. 

Wydaliśmy również pierwszą na świecie książeczkę o pierwszej pomocy ze znakami komunikacji alternatywnej AAC, dzięki czemu jest ona zrozumiała dla WSZYSTKICH dzieciaków, niezależnie od różnych szczególnych potrzeb.


Wspierając Fundację masz gwarancję, że wszystkie środki przeznaczymy na realizację celów statutowych.