Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska

Fundacja Ratownictwo Motocyklowe Polska
1 Stały Pomagacz
Dorota Wosik
100 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Celem Fundacji jest:

Rozwój i promowanie ratownictwa medycznego i pomocy przedmedycznej, działalność na rzecz ochrony zdrowia i życia ludzkiego, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz upowszechnienia profilaktyki zdrowotnej. Rozwój i promowanie postaw i rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Rozwój i promowanie ratownictwa motocyklowego oraz ratownictwa przy wykorzystaniu innych pojazdów i urządzeń umożliwiających dotarcie do poszkodowanego. Wspieranie i upowszechnianie  rozwiązań instytucjonalno-prawnych związanych z powyższymi. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie popularyzacji organizowania i udzielania pomocy przedmedycznej, upowszechnianie i rozwijanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ratownictwa medycznego. Współpraca w zakresie wyżej wymienionych celów z organami administracji, jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich związkami i stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, gospodarczymi, naukowymi oraz ze służbami publicznymi. Promocja i organizacja wolontariatu oraz innych działań i postaw o charakterze prospołecznym. Działalność charytatywna oraz pomoc osobom cierpiącym, ofiarom klęsk żywiołowych, ofiarom katastrof, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; Współpraca z organizacjami, podmiotami i grupami, których cele są i działania są zgodne z celami i działaniami Fundacji. Prowadzenie dialogu społecznego dotyczącego bezpieczeństwa oraz kwestii związanych z ratownictwem, poszukiwanie nowych rozwiązań mogących mieć wpływ na polepszenie skuteczności działań związanych z ratownictwem, pierwszą pomocą bądź bezpieczeństwem ludności. Integracja, edukacja i podnoszenie świadomości bezpieczeństwa środowisk związanych z motoryzacją.

1 Stały Pomagacz
Dorota Wosik
100 zł miesięcznie