Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gdańsk, pomorskie

Celem Fundacji jest wspieranie działalności i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz regionu Pomorza. Działając we współpracy z jednostkami Uniwersytetu Gdańskiego, od lat prowadzimy działania o charakterze edukacyjnym, przyrodniczym, badawczym, inwestycyjnym, a także przy organizacji wydarzeń takich jak: konferencje, kampanie społeczne, warsztaty, sympozja i targi.