Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Lublin, lubelskie

INWESTUJ W DZIECIŃSTWO!

 
Działamy na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.

W Lublinie prowadzimy 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz Akademię Młodzieżową, do których codziennie uczęszcza ponad 80 młodych ludzi. Nasi wychowankowie uczą się tam kluczowych umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu, rozwijają swoje talenty, kształtują swój charakter, a podejmując różne działania społeczne, uczą się przedsiębiorczości i zaradności.

W miesiącach letnich organizujemy  dla nich obozy letnie, w różnych częściach Polski.

Z myślą o osobach dorosłych, chcących uczyć się przedsiębiorczości społecznej i pracy na rzecz środowisk lokalnych, założyliśmy Niepubliczne Centrum Kształcenia Praktycznego - miejsce, gdzie kształcimy przyszłych menedżerów społecznych.


Od kilkunastu lat prowadzimy także współpracę międzynarodową. Co roku organizujemy wymiany młodzieży i szkolenia dla multiplikatorów. (Kraje partnerskie: m.in. Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja, Ukraina, Słowacja, Białoruś, Litwa).