Fundacja Społeczno-Kulturalna Silesia

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Chorzów, śląskie

Fundacja Społeczno-Kulturalna Silesia działa na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, z rodzin niepełnych, dzieci wychowywanych przez osoby samotne, przez jedno z rodziców lub pochodzące z rodzin wielodzietnych, na rzecz wszystkich młodych obywateli naszego kraju, potrzebujących wsparcia i pomocy.