Fundacja Służby Rodzinie NADZIEJA

1 Stały Pomagacz
Ula Nazar
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Łódź, łódzkie

Dla dziecka rodzina jest odzwierciedleniem świata, dlatego naszą misją jest dbanie o prawidłowy rozwój rodziny. Wspieramy rodziny i wszystkie inicjatywy służące rodzinie, a także promujemy jej pozytywny wizerunek. Wdrażamy programy pomocy i stymulujemy rodziny do rozwoju.  Szczęśliwa i kochająca się rodzina to źródło radości, energii i inspiracji. 

Swoim wsparciem aktualnie obejmujemy:

·       Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej – do placówki o pomoc zwracają się kobiety, które są ofiarami przemocy domowej, bezdomne, ubogie czy będące w kryzysowej sytuacji. Kobiety wraz z dziećmi otrzymują dach nad głową, pełne wyżywienie, a także kompleksową pomoc: pracownika socjalnego, położnej, psychologa, terapeuty czy psychiatry. Dzięki wsparciu mogą wyprostować trudne sytuacje w swoim życiu i usamodzielnić się. Dom jest największą tego typu placówką w Polsce.

·       Świetlica środowiskowa „M.Łodzi Niegniewni” – miejsce, które otacza opieką dzieci i młodzież zagrożone dysfunkcjami społecznymi. Otrzymują one ciepły posiłek, pomoc w odrabianiu lekcji oraz możliwość rozwijania swoich pasji i talentów. Dzieci i ich rodzice mogą skorzystać nie tylko z pomocy wychowawców, ale także psychologa.

·        Fundusz Ochrony Macierzyństwa – wsparciem otaczane są najuboższe mamy w ciąży i z małymi dziećmi. Otrzymują one paczki żywnościowe, artykuły higieniczne, wyprawki dla niemowląt. Potrzebujący mogą skorzystać z magazynu ubraniowego, a przede wszystkim z porad specjalistów.

·     Szkoła Rodzicielstwa im. Włodzimierza Fijałkowskiego – zajmuje się organizacją i prowadzeniem kursów przygotowujących do porodu, naturalnego karmienia i pełnienia ról rodzicielskich.

Ponadto realizuje inicjatywy, projekty i kampanie mające na celu wsparcie rodzin w ich wyzwaniach wychowawczych, trudnościach dnia codziennego, ale także inspirujące do rozwoju. Pomagamy innym dzięki darowiznom od osób indywidualnych takich jak Ty i firm odpowiedzialnych społecznie, a także środkom publicznym.

Możesz włączyć się w to dzieło i razem z nami dzielić się nadzieją!

1 Stały Pomagacz
Ula Nazar
10 zł miesięcznie