Fundacja Wzajemna Pomoc

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Pomagamy  ludziom, którzy utracili majątek swoich bliskich. Ludzi mieszkających w warunkach uwłaczających ludzkiej godności. Taka sytuacja jest obecnie w Syrii i Afryce. Chcemy tym ludziom pomóc poprzez dostarczenie im artykułów niezbędnych do normalnego funkcjonowania. Współpracujemy z różnymi organizacjami pozarządowymi jak i agendami rządowymi. W wymienionych krajach i na kontynencie afrykańskim występują choroby, które powodują śmierć ludzi z powodu braku szpitali, personelu medycznego, leków oraz innych potrzebnych artykułów medycznych. W tych rejonach świata brakuje również żywności. Ludzie nie mają gdzie mieszkać i przebywają w warunkach uwłaczających ludzkiej godności, nie mają żadnych perspektyw życiowych. Czy muszą oni emigrować w nieludzkich warunkach do Europy? Czy nie może być inaczej? Nasza fundacja pomogła już wielu ludziom. Chcemy i tym razem pomagać w sposób cykliczny. Jeżeli chcesz nam pomóc, wspomóż naszą fundację i pomóż nam działać na jak największą skalę. Ludzie, którzy uzyskają pomoc, będą Wam bardzo wdzięczni, za podzielenie się z nimi dobrami materialnymi i za udzielenie im wsparcia duchowego.