Fundacja Aconss

Fundacja Aconss

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Katowice, śląskie

Naszym głównym celem jest propagowania polskiej literatury, kultury i historii oraz polskich zabytków.

Cel ten realizujemy poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych w formie spotkań literackich, koncertów z elementami lokalnej kultury i historii, a ostatnio także aktywizacją plenerową przez gry miejskie.