Fundacja CLARK im. Erica i Very Clark

Fundacja CLARK im. Erica i Very Clark

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Lublin, lubelskie

1.pomoc społeczna ludziom starszym, biednym, chorym i niepełnosprawnym, a w szczególności dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz umożliwienie im rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego.

2.pomoc humanitarna

3.działalność charytatywna

4.działanie na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych

5.pomoc społeczna

6.promocja i organizacja wolontariatu

7.przeciwdziałanie patologiom społecznym

8.działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna

9.ochrona zdrowia i życia

10.działalność sportowa i turystyczna

11.działalność w dziedzinie kultury i sztuki

12.prowadzenie jadłodajni i stołówek dla osób ubogich

13.zbiórka i magazynowanie żywności

14.działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego (działalność ekologiczna).