Fundacja Pomocy Dzieciom Dar Serca

Fundacja Pomocy Dzieciom Dar Serca

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Łódź, łódzkie

Fundacja powstała, by nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.
By roztoczyć opieką najsłabszych i bezbronnych. Tych, których los wystawił na ciężką próbę życia z ułomnością.

Fundacja niesie pomoc dzieciom niepełnosprawnym, nieprzystosowanym oraz tym, których rodziny z różnych względów znalazły się w trudnej ekonomicznie sytuacji. Staramy się pozyskiwać środki na dofinansowywanie zabiegów, operacji, leków i rehabilitacji. Przekazujemy darowizny rzeczowe, organizujemy imprezy okolicznościowe, wspieramy także bliskich naszych podopiecznych.
Na naszą pomoc mogą także liczyć Domy Dziecka, przedszkola, szkoły, szpitale z oddziałami dziecięcymi, świetlice czy ośrodki rehabilitacyjne.
Wiemy jak trudno żyć z niepełnosprawnością zarówno osobie niepełnosprawnej, jak i jej bliskim. Dokładamy wszelkich starań, by usunąć bariery dzielące ich od zdrowego społeczeństwa.

Ale nic by nam się nie udało, gdyby nie pomoc naszych Darczyńców - Was.
Nieprzerwanie, od 2001 roku pomagacie nam pomagać. Pamiętacie o 1%, przynosicie paczki nie tylko od święta, przekazujecie darowizny, bawicie się z nami na piknikach.

Dziękujemy, że jesteście. Dziękujemy za Wasz DAR SERCA.

Cele statutowe Fundacji:

1. Organizowanie działań profilaktycznych przeciwdziałających uzależnieniu dzieci i młodzieży
2. Prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych, a także resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych
3. Działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy i wspieranie finansowe w ramach opieki społecznej
4. Organizowanie działalności sportowej w celu rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci oraz rekreacji dzieci niepełnosprawnych.