Fundacja Dar Serca

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym. Za swoją działalność nie pobieramy wynagrodzenia - 100% wpłat przekazujemy naszym podopiecznym.