Fundacja Dar Serca

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym. Za swoją działalność nie pobieramy wynagrodzenia - 100% wpłat przekazujemy naszym podopiecznym.