Fundacja dla Seniora

Fundacja dla Seniora

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Celem Fundacji dla Seniora jest zapewnienie spokojnego i godnego życia osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego oraz niesamodzielnym i samotnym.

W wyniku 15-letnich doświadczeń w sprawowaniu opieki nad osobami ze schorzeniami wieku podeszłego, w tym z demencją i chorobą Alzheimera, posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania i potrzeb osób w okresie starzenia się i starości.

Dawniej osoby starsze były skarbnicą wiedzy, tradycji i doświadczeń. Obecnie wiedza osób starszych przestała być potrzebna, a ich doświadczenia uznano za anachroniczne, co w efekcie doprowadziło do izolacji osób starszych, a izolacja zaś do lęku przed starzeniem się i starością. Starość włączona została do strefy tabu, więc ludzie nie chcą o niej rozmawiać, a nawet jej widzieć.

W Polsce obserwujemy proces demograficznego starzenia się ludności. Na koniec 2020 r. liczba osób  w wieku 60 lat i więcej wyniosła 9,8 mln i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 1,0%. Według prognozy GUS liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce w roku 2030 ma wzrosnąć do poziomu 10,8 mln, a w 2050 r. wyniesie 13,7 mln.

Szacunek dla osób starszych i opieka nad nimi, należą do stałych elementów ludzkich kultur na całym świecie.

Wpłaty

Ładuję...