Fundacja Dorośli Dzieciom

Fundacja Dorośli Dzieciom

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Starachowice, świętokrzyskie

FUNDACJA DOROŚLI DZIECIOM to fundacja, która została stworzona dla potrzeb pomocy dzieciom.

Jej działanie jest wszechstronne. Obejmuje przede wszystkim niesienie pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym, których ze względów finansowych nie stać na leczenie i kompleksową rehabilitacje bez, której powrót do zdrowia i utrzymanie sprawności jest niemożliwe .
Zajmujemy się także ofiarami patologii społecznej i dziećmi, których rodzina nie jest w stanie zapewnić godnego i szczęśliwego dzieciństwa.
Fundacja będzie przekazywać środki na szerzenie kultury fizycznej, oraz organizowanie wycieczek sportowych i krajoznawczych.
Pomocą obejmiemy także instytucje oświatowe, poprzez kształcenie i przekazywanie środków dla potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży..
Celem fundacji DOROŚLI DZIECIOM jest również wspieranie finansowe placówek wychowawczo – opiekuńczych i zapewnienie dzieciom tam przebywającym odpowiednich warunków do życia i prawidłowego rozwoju. . Pomocą zostaną objęte ofiary katastrof, klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych.