Fundacja "Dziecięcy Uśmiech"

Fundacja "Dziecięcy Uśmiech"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Skierniewice, łódzkie

Fundacja „Dziecięcy Uśmiech” powstała w 2000 roku.

Misją Fundacji jest inicjowanie i konsolidacja działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych, sierot z rodzin dysfunkcyjnych i wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Pomagamy również dzieciom utalentowanym muzycznie, które w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych zajmują czołowe miejsca.

W pracy z dziećmi staramy się pokazać im inny, lepszy świat, dodać wiary we własne siły.

Lata pracy nauczyły nas pokory i wyrozumiałości. Nie posiadamy gotowych „złotych środków” na wszystko, ale zawsze staramy się je znaleźć. Każda sytuacja wymaga innego podejścia, rozeznania, zaangażowania wielu ludzi i różnych specjalistów. Przez cały okres naszej działalności dzięki pomocy ludzi dobrej woli, pedagogów, lekarzy, sponsorów oraz wolontariuszy, udało nam się przeprowadzić szereg ważnych przedsięwzięć, m.in.:

» Utworzenie Świetlicy im. Janusza Korczaka przy Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II;
» systematyczne organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla naszych podopiecznych;
» zorganizowanie leczenia sanatoryjnego w Rabce dla kilkunastu dzieci ze świetlicy;
» zakup sprzętu rehabilitacyjnego;
» zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych;
» pozyskiwanie stypendiów;
» organizowanie balów, imprez charytatywnych, pikników, koncertów, aukcji obrazów i loterii fantowych;
» systematyczne działania w niesieniu pomocy materialnej i socjalnej najbardziej potrzebującym.
 

Fundacja pomaga Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska" w Skierniewicach, wyposażając je w aparaturę dźwiękowo-świetlną.

Od lat współpracujemy również z różnymi firmami, które przekazują nam artykuły spożywcze i biurowe. Fundacja przyznaje corocznie statuetki "Serce za Serce". Otrzymują je ludzie wielkiego serca, którzy z oddaniem i w sposób wyjątkowy angażują się w działalność Fundacji.

Niezapomnianym osiągnięciem było powołanie Ośrodka Rodzin Zastępczych. Głównym celem działalności ośrodka jest zapobieganie sieroctwu społecznemu, poprzez stwarzanie każdemu dziecku możliwości rozwoju w najkorzystniejszym środowisku naturalnym lub zastępczym, czyli w rodzinach adopcyjnych, zastępczych i w rodzinnych domach dziecka.

Dzięki działalności ośrodka wiele dzieci znalazło swój dom, czyli to, co najważniejsze – uczucie i miłość.

Nasza Fundacja jest pozytywnie postrzegana na zewnątrz i może pochwalić się nienaganną opinią oraz klarownością wydatków. Pragniemy utrzymać ten wizerunek w kolejnych latach działalności. Jak zawsze wierzymy w Państwa pomoc i wsparcie w realizacji naszych zadań statutowych oraz planów.

Niech wdzięczne uśmiechy dzieci wynagrodzą Państwu trud pracy na rzecz tych małych istot, które proszą przecież najciszej, gdyż:

Bez szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie.
Janusz Korczak