Fundacja Pomocy Społecznej Eva

Fundacja Pomocy Społecznej Eva

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Pomagamy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, a w szczególności dzieciom i młodzieży wychowującym się w domach dziecka oraz rodzinach najbiedniejszych i patologicznych.

Celem naszych działań jest szeroko rozumiana profilaktyka, z istotnymi elementami resocjalizacji.

Realizujemy cykliczne programy o charakterze profilaktycznym, sportowym, edukacyjnym, kulturalnym, o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.