Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA działa nieprzerwanie od 10 lat.

Nasze działania mają na celu m.in. pobudzanie aktywności społeczności lokalnych oraz upowszechnienie modelu szkoły jako Centrum Aktywności Środowiska Lokalnego. Od roku 2007 jesteśmy członkiem Federacji Inicjatyw Oświatowych.

Prócz rozwijania idei sieci Aktywnych Małych Szkół, prowadzimy m.in.: Zespół Edukacyjny (Przedszkole, SP i Gimnazjum) we Włodowicach (gmina Nowa Ruda), klub Seniora oraz Świetlicę Środowiskową we Wrocławiu.

Jesteśmy tegorocznymi laureatami plebiscytu "Pożyteczni 2014" organizowanego przez Gazetę Wrocławską.

Cele i zasady działania Fundacji:
· pobudzanie aktywności społeczności lokalnych;
· wspomaganie kreatywności mieszkańców;
· rozwój sektora organizacji pozarządowych;
· aktywne przeciwdziałanie patologiom w życiu publicznym,
· zwiększanie demokratyzacji życia publicznego we wspólnotach         terytorialnych;
· przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wsparcie dla procesów integracji i reintegracji oraz rehabilitacji społecznej.