FUNDACJA FRATER POMOC DLA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

FUNDACJA FRATER POMOC DLA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja TYCHY, śląskie

Doposażamy wychowanków w Pieczy Zastępczej w według zgłaszanych nam potrzeb przez dzieci i wychowawców placówek.
Wspieramy rozwijanie zdolności, umiejętności i pasje dzieci z w Domach Dziecka, Rodzinie Zastępczej i w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych i Zakładach Leczniczo Opiekuńczych