Fundacja Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Rzeszów, podkarpackie

Fundacja Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS powstała, aby rozwijać umiejętności społeczne wykorzystując do tego aktywność fizyczną.

Fundacja działała w oparciu o pracę wolontariacką i wszystkie pozyskane środki przeznacza na pomoc w kształtowaniu kluczowych umiejętności i kompetencji społecznych oraz na propagowanie i promowanie aktywności fizycznej.

W ramach działałalności prowadzi kilka autorskich programów: więcej informacji o nich znajduje się na stronie: http://frumis.org.pl/programy/ .

Jednym z nich jest „Mini Olimpiada Przedszkolaka”. Innowacyjny projekt opracowany i przeznaczony specjalnie dla dzieci w wieku przedszkolnym. Do tej pory odbyły się 3 edycje, w których wzięło udział ponad 2000 dzieci z 18 Publicznych Przedszkoli. Program ma na celu aktywizację dzieci w zakresie nowych form aktywności fizycznej z wykorzystaniem takich umiejętności jak komunikacja, współpraca, kreatywne myślenie. W tym roku odbędzie się Czwarta Edycja Mini Olimpiady Przedszkolaka. O rosnącej popularności programu świadczy fakt, że w tegorocznej edycji weźmie udział ponad 1100 dzieci z 25 przedszkoli. 

Naszym celem na 2020 rok jest zgromadzenie środków finansowych na zakup sprzętu sportowego, który zostanie przeznaczony na doposażenie 25 przedszkoli. 

"Naszą misją jest aby innowacja nie była wyjątkiem lecz regułą"

Paweł Lenik
Prezes Fundacji 

Mini Olimpiada Przedszkolaka 3 Edycja w 2019 roku

Praca z dziecmi jest naszą pasją, znajdź Minionka :)

Ręce w górę, kto kocha Mini Olimpiadę. 

Każde dziecko jest zwycięzcą. 

Nieocenionym wsparciem dla organizacji Mini Olimpiady Przedszkolaka jest udział wolontariuszy
z Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Od 3 lat wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim prowadzimy cykliczne badania, których celem jest ocena i analiza poziomu sprawności fizycznej i aktywności fizycznej dziecka. Dzięki temu udało się nam wykryć w bardzo wczesnym stadium nieprawidłowości związane z układem ruchu i układem nerwowym u kilkunastu dzieci.