Fundacja Fundamenty

Fundacja Fundamenty

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Małaszewicze Duże, lubelskie

FundacJA FundamenTY powstała w sierpniu 2021 roku z inicjatywy trzech kobiet:

Sylwii Sawickiej – właścicielki szkoły językowej,

Barbary Wójcik – dyrektora sprzedaży działu cargo Adampol S.A.

Marzeny Piotrowicz – współwłaścicielki firmy Bialmich

Powołaniu fundacji do istnienia przyświecała idea niesienia bardzo szeroko rozumianej pomocy w zakresie:

- wyrównywania szans edukacyjnych

- wyrównywania szans na rynku pracy

- edukacji nie tylko dzieci i młodzieży, ale także osób dorosłych i seniorów (propagujemy ideę uczenia się przez całe życie)

- rozwoju społecznego i obywatelskiego

W momencie wybuchu wojny w Ukrainie nasze działania niemal automatycznie przekierowane zostały na organizację transportów pomocy humanitarnej.

·        Naszą misją jest tworzenie fundamentów:

-  bezpiecznej komunikacji

-  świata równego dostępu do wiedzy

-  rozwoju osobistego

·        Nasza wizja to tworzenie środowiska przyjaznego edukacji i rozwojowi.

·        Nasze wartości obejmują otwartość, szacunek, bliskość, elastyczność i tolerancję.