Fundacja Gontyniec Ultra Trail

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Rataje, wielkopolskie

1. Celem Fundacji jest działalność sportowo-turystyczna, szczególnie w zakresie promowania sportu jako najprostszej formy rozwoju kultury fizycznej. Propagowanie aktywnego wypoczynku w szczególności biegania i kolarstwa po terenach leśnych oraz utwardzonych.
2. Propagowanie i promocja podnoszenia jakości życia poprzez uprawiania sportu.
3. Propagowanie turystyki lokalnej.
4. Propagowanie uprawiania sportu i turystyki poprzez zaangażowanie dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.
5. Przeciwdziałanie wykluczeniom i patologiom poprzez promocję sportu.
6. Popularyzacja idei ekologicznych.
7. Propagowanie zdrowego i etycznego sposobu odżywiania poprzez edukację na temat diety wegetariańskiej i wegańskiej.
8. Propagowanie i promocja turystyki kulinarnej.
9. Aktywizacja i wsparcie dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w przedsięwzięciach sportowych i turystycznych.
10. Organizowanie zajęć i obozów sportowych dla młodzieży i osób dorosłych.
11. Upowszechnianie lokalnych szlaków turystycznych wśród młodzieży i osób dorosłych.
12. Integracja uzdolnionych sportowców oraz udzielanie im wsparcia merytorycznego i finansowego, poprzez dofinansowania , w celu rozwoju ich kariery sportowej.
13. Drukowanie, wydawanie broszur, ulotek oraz publikacji, związanych ze sportem oraz zdrowym odżywianiem.
14. Propagowanie ochrony zwierząt.
15. Propagowanie długodystansowych biegów górskich i integracja biegaczy.
16. Promocja akcji charytatywnych wśród lokalnej społeczności.