Fundacja im. Księdza Aleksandra Fedorowicza “Przyjaciele Alego”

Publiczne darowizny
0 zł
Wsparte cele
0
Zebrane środki
3 770 zł
Fundacja im. Księdza Aleksandra Fedorowicza “Przyjaciele Alego”