FUNDACJA JMP - INSPIRACJE W EDUKACJI

FUNDACJA JMP - INSPIRACJE W EDUKACJI

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Jako Fundacja JMP - inspiracje w edukacji www.fundacjajmp.pl która wspiera dzieci od najmłodszych przez Klub Malucha mamaandpapa.pl i te starsze w formie zajęć pozalekcyjnych w ramach Klubokawiarni nie możemy pozostać obojętni właśnie na los Dzieci z Ukrainy - Dzieci Wojny.

Działamy od 2015 r. Od 2018 r. jesteśmy Przedsiębiorstwem Ekonomii Społecznej.

Naszym celem jest prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie wspierania i pomocy w przedsięwzięciach oświatowych, edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wspieramy osoby niepełnosprawne, ich opiekunów, osoby potrzebujące. Wspieramy tych, którzy naszej pomocy potrzebują, bo chcą się rozwijać, uczyć, usamodzielnić, ale jakieś wydarzenia z ich życia sprawiły, że nie było lub też nie jest to możliwe.

W naszych działaniach pokazujemy, jak bardzo przestrzeń wpływa na ludzi, ich dobrostan i efektywność uczenia się (kształty, kolory, światło – m.in. zastosowanie światła skoncentrowanego na człowieku).

Dzięki naszym działaniom chcemy ułatwić komunikację, wspierać postawy otwartości i integracji, w tym obecnie pomiędzy Polakami a obywatelami Ukrainy.

Najważniejsze jest jednak zbudowanie powszechnej świadomości takiego kreowania otaczającej nas przestrzeni, by służyła ona wszystkim uniwersalnie.

Nieustannie szukamy alternatyw dla braku dostępności szczególnie w obszarze edukacji, usług społecznych czy zdrowotnych dla osób z niepełnosprawnościami, również tymi, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. 

Przedmiotem działalności organizacji - Fundacji JMP - inspiracje w edukacji www.fundacjajmp.pl jest:

1. wspomaganie procesu dydaktyczno - wychowczego szkół na terenie całej Polski;

2. służenie potrzebom kształcących i doskonalących się nauczycieli;

3. wspieranie nauczycieli w pracy merytorycznej poprzez organizację spotkań metodycznych i szkoleniowych. Przedmiot działalności wpisuje się w określoną wizję organizacji, którą jest motto "Uczymy jak się uczyć";

4. kreowanie innowacji społecznych i edukacyjnych, w tym współtworzenie Dostępnej Szkoły, czyli szkoły, w której każde dziecko może w pełni rozwinąć swój potencjał;

5. stworzenie unikatowych miejsc łączących edukację z zabawą dla całych rodzin, poprzez zaaranżowanie przestrzeni edukacyjnej w postaci sal edukacyjnych wykorzystujących wiedzę o zmysłach, kolorach, emocjach i inne sposoby na wsparcie procesu koncentracji wspomagającej naukę;

6. wspamaganie rodziców w procesie wychowywania dzieci, coaching rodzicielski.

Głównym obszarem naszej działalności Fundacji jest kształtowanie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży za pomocą unikatowych metod oraz narzędzi nauczania i uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, technologii, aplikacji i przestrzeni edukacyjnej. 

Obszarami dodatkowymi naszej działalności są:

1. wspieranie osób niepełnosprawnych;

2. przygotowanie materiałów edukacyjnych, w tym książek, audiobooków, etc. (obecnie planujemy wydania też w języku ukraińskim);

3. organizacja kampanii społecznych;

4. integracja międzypokoleniowa;

5. wspieranie osób długotrwale bezrobotnych, osób wykluczonych, w trudnej sytuacji życiowej;

6. prowadzenie Charity Shop MUMCIUCH www.mumciuch.pl;

7. prowadzenie Klubu Malucha dla dzieci do lat 3 mamaandpapa.edu.pl;

8. prowadzenie KLUBOKAWIARNI MIND MAP CAFE;

W MULTIKREATYWNEJ FABRYCE znajdziemy:

1. przestrzeń wirtualną, działającą w oparciu o nowe technologie i platformy edukacyjne

oraz

2. przestrzeń rzeczywistą z salami szkoleniowymi wspierającymi edukację opartą na zmysłach.

Wszędzie tu wykorzystujemy naszą wiedzę i prowadzenie badania nad znaczeniem przestrzeni edukacyjej.

Propagujemy EKOIDEĘ - trend zero waste, slow life i go local. Nasz sklep charytatywny ma Znak Jakości “Zakup prospołeczny”, mamy Drzewko Firma Rodzinna.

Od samego początku jej istnienia organizujemy duże eventy edukacyjne dla szerokiej publiczności z całej Polski. Warto tu podkreślić, że jako jedyna Fundacja w Polsce współpracowaliśmy za życia z prof. Tony Buzanem - twórcą Map Myśli. 

Zatrudniamy osoby niepełnosprawne, w wieku przedemerytalnym, w trudnej sytuacji życiowej, współpracujemy z wolontariuszami. 

Fundacja JMP uhonorowana została w 2021 r. Dyplomem Uznania „Kryształy Soli” dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych.

W ramach naszych przedsięwzięć naszymi sojusznikami są Urząd Miasta Krakowa – w ramach programu Krakowska Karta 3+, Krakowska Karta 3+ z Dzieckiem Niepełnosprawnym, Ministerstwa Rodziny – w ramach programu Karta Dużej Rodziny, Stowarzyszenia Dalton – Klub Malucha.

 

Wykorzystujemy lokalne talenty fotograficzne i artystyczne oraz rękodzielnicze – w tym zakresie promujemy zdjęcia dzieci i kobiet w ciąży lokalnych fotografek, które można podziwiać w naszym sklepie, czy ręcznie szyte lalki, które są formą naszych cegiełek. Klienci i Darczyńcy mogą nas wesprzeć również poprzez zakup cegiełek w formie kaw – kilka smaków z lokalnej Krakowskiej Palarni Kawy i ręcznie wyrabianych czekolad o wyrafinowanych smakach.

Współpracujemy też z instytucjami, urzędami czy portalami wspierającymi przedsiębiorstwa i zatrudnienie, np. GUP, PUP, PFRON. 

Współpracujemy z organizacjami wspierającymi organizacje pozarządowe m.in.:

1. Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS jest organizacją parasolową zrzeszającą organizacje pozarządowe z terenu Województwa Małopolskiego;

2. NGO.pl;

3. Punkt Pośrednictwa Wolontariatu przy Centrum C10;

4. Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie i Gdańsku;

5.  Fundacja Dobra Sieć – wolontariat TuDu;

6.  Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce;

7. Eurodesk.

Uczestniczymy w programach organizowanych przez Krakowski Park Technologiczny: szkolenia, konferencje, programy wsparcia.

Uczestniczymy w konkursach organizowanych dla PS, w tym m.in.:

1. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021;

2. Konkurs Lodołamacze;

3. Konkurs Siła Przyciągania 2021 - Strategiczne podejście do działań well-being (mamy opracowany Kompleksowy program ukierunkowany na budowę kultury dobrostanu (well-being) oparty na modelu Spójnego Przywództwa i innych holistycznych metodach podejścia do człowieka, obejmujące sferę fizyczną, umysłową, emocjonalną, duchową, obszar dobrostanu finansowego i społecznego;

4. Nasz program przeszedł do III etapu Konkursu Instytutu Humanites dla pracodawców Firma Przyjazna Rodzinie/Firma Przyjazna Człowiekowi;

5. Udział w Raporcie Dobre Praktyki Pracodawców 2020 – 2021 Instytutu Humanites;

6.  Nagroda „GOZpodarz 2021”, - pomysł Ekoidea Charity Shop MUMCIUCH www.mumciuch.pl (celem konkursu jest promocja idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego („GOZ”) i wynikających z niej korzyści oraz wyróżnienie (promocja) przedsiębiorstw i samorządów, które wdrażają rozwiązania z obszaru GOZ);

7. Nagroda w Konkursie Lider Zmian 2021. 

Więcej o nas można przeczytać na fundacjajmp.pl, mumciuch.pl oraz mamaandpapa.edu.pl oraz w naszych social mediach:

Fundacja JMP | Facebook

Mumciuch.pl | Facebook