Fundacja Konrada Gacy dlaczego?

Fundacja Konrada Gacy dlaczego?

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Konrada Gacy „dlaczego?” pomaga dzieciom, które wymagają pomocy medycznej.

Cele Fundacji na podstawie jej Statutu:

  • udzielanie szeroko rozumianej pomocy dzieciom, znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej lub/i bytowej,
  • pomoc społeczna dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rzadkimi wadami wrodzonymi,
  • pomoc dzieciom dotkniętym rzadkimi wadami wrodzonymi lub innymi schorzeniami,
  • dzieciom oczekującym na drogie lub trudne zabiegi medyczne, w tym ratujące życie,
  • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • promocja i organizacja wolontariatu,
  • ratownictwo i ochrona życia.

Pomogli

Ładuję...