Fundacja Kotwica

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Lublin, lubelskie

Celem Fundacji jest pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osobom wykluczonym społecznie.
MISJA FUNDACJI:
– wzbudzamy WIARĘ
– dajemy NADZIEJĘ
– okazujemy MIŁOŚĆ

Prowadzimy klub dla dzieci w wieku 8-14 lat
Pomagamy dzieciom i młodzieży w nauce
Organizujemy obozy oraz półkolonie sportowe dla dzieci i młodzieży
Organizujemy planszówki w Domach Dziecka
Organizujemy szkolenia, konferencje oraz warsztaty
Wspieramy osoby w trudnej sytuacji życiowej
Prowadzimy poradnictwo rodzinne

www.fundacja.kotwica.pl

https://www.facebook.com/fundacja.kotwica/

Wpłaty

Ładuję...