Fundacja Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego

Fundacja Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gorzów Wielkopolski, lubuskie

Niesiemy wszechstronną pomoc osobom cierpiącym na schorzenia kręgosłupa.

Jesteśmy organizacją charytatywną powstałą z inicjatywy ludzi wrażliwych na ludzkie nieszczęście.

Organizujemy akcje w celu zbierania środków na zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego, na rehabilitację.

Dążymy do likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej.  

Pragniemy upowszechnić wiedzę o przyczynach niepełnosprawności, o sposobach radzenia sobie z nią oraz o prowadzeniu działań profilaktycznych w tym zakresie. 

Współpracujemy z organami administracji państwowej, samorządami i innymi organizacjami społecznymi, aby jak najlepiej integrować osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem. 

Dofinansowujemy również wyjazdy osób niepełnosprawnych na kolonie i obozy, czy turnusy rehabilitacyjne. 

Świadczymy bezpośrednią i pośrednią pomoc rzeczową i finansową dla osób niepełnosprawnych, chorych, ubogich. 

Zbieramy środki finansowe, aby potem przekazać je na dożywiania potrzebujących. 

Dofinansowujemy także imprezy charytatywne, koncerty, wystawy. 

Chcielibyśmy, aby niepełnosprawni fizycznie byli pełnosprawni społecznie. Możesz nam w tym pomóc. 

Zachęcamy i dziękujemy. 


 

Wpłaty

Ładuję...