Fundacja MARSHAL

Fundacja MARSHAL

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Dzierżoniów, dolnośląskie

Fundacja MARSHAL ma na celu udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie ofiarom wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, w rolnictwie oraz ich rodzinom. Nasza działalność obejmuje wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu, leków i rehabilitacji, a także pomoc finansową i rzeczową dla rodzin dotkniętych trudnościami materialnymi. Jesteśmy także zaangażowani w pomoc najmłodszym poprzez wspieranie placówek opiekuńczych.

Podejmujemy również działania prewencyjne, aby zminimalizować zagrożenia dla dzieci uczestniczących w ruchu pieszych, np. poprzez prowadzenie prelekcji w szkołach podstawowych oraz zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci. Naszym głównym celem jest pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, przy pracy lub w rolnictwie, aby po okresie cierpienia mogły odzyskać uśmiech.

Jesteśmy szczególnie wrażliwi na tragiczne losy dzieci, które często stają się bezbronne wobec nieszczęść. Dążymy do zapewnienia im normalnego i szczęśliwego dzieciństwa.