Fundacja Mały Duży Człowiek

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Łęczyca, łódzkie

Fundacja Mały Duży Człowiek wspiera dzieci mieszkające w domach dziecka oraz młodzież usamodzielniającą się. 

Udzielamy wsparcia psychologicznego, edukacyjnego, prawniczego oraz rzeczowego. Doposażamy placówki i mieszkania socjalne dorosłych podopiecznych. Organizujemy wycieczki dla dzieci oraz szkolenia dla wychowawców pracujących w domach dziecka.  Współpracujemy z wieloma instytucjami w celu zintensyfikowania działań na rzecz dzieci. Aktywnie uczestniczymy w projektach, które przeciwdziałają kryzysowi bezdomności młodzieży po pieczy zastępczej.

Zadania organizacji są celowane i odpowiadają na konkretne potrzeby dzieci i młodzieży. 

Pod opieką organizacji znajduje się już blisko 600 wychowanków mieszkających na terenie 4 województw. Fundacja wspiera polskie i ukraińskie dzieci mieszkające w domach dziecka na terenie Polski. 

Wpłaty

Ładuję...