Fundacja_Nowa_Nadzieja

Fundacja_Nowa_Nadzieja

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Otwock, mazowieckie

Nasza Fundacja działa w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
Udzielamy pomocy szpitalom i placówkom medycznym w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
 

1. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia dzieci.
2. Organizowanie i finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych.
3. Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
4. Inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi medycyny dziecięcej.
5. Wspieranie rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej, prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia i życia dzieci.
6. Pomoc finansową i rzeczową dla ośrodków wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności domów dziecka.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.