Fundacja Oficerów Rezerwy RP IM. Józefa Piłsudskiego

Fundacja Oficerów Rezerwy RP IM. Józefa Piłsudskiego

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Ostrołęka, mazowieckie

Celem Fundacji jest kultywowanie polskiej tradycji wojskowej, oraz polskiej tradycji kawaleryjskiej.

Swoje cele Fundacja realizuje przez:

1. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i oświatowej w dziedzinie

    wiedzy wojskowej poprzez organizowanie odczytów, kursów, prelekcji,

    szczególnie z młodzieżą.

2. Organizowanie bibliotek, zbiorów, wystaw i pokazów.

3. Prowadzenie specjalistycznego wydawnictwa.

4. Partnerską współpracę z instytucjami wojskowymi i cywilnymi.

5. Sprawowanie stałej opieką nad miejscami pamięci narodowej, grobami poległych 

     żołnierzy, cmentarzami wojskowymi i pomnikami, w tym armii sojuszniczych.

6. Nawiązywanie kontaktów z instytucjami centralnymi: MON, Urząd d/s Kombatantów i 

    Osób Represjonowanych, Radą Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa,

7. Współpraca z władzami administracji samorządowej i regionalnej, ze szkołami, 

    stowarzyszeniami kombatanckimi, wydziałami kultury oraz spraw obywatelskich danych

    województw dla popularyzacji wiedzy patriotyczno-obronnej wśród młodzieży

    szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

8. Organizowanie wycieczek i podróży do historycznych miejsc pamięci narodowej.

9. Gromadzenie pamiątek i dokumentów związanych z tradycją orężem i historią Wojska Polskiego

8. Prowadzenie działalności na rzecz wspierania działań w zakresie obronności państwa;

9. Organizowanie kwest i licytacji charytatywnych.