Fundacja Ogólnopolskie Porozumienie Ochotniczych Straży Pożarnych

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Otwock, mazowieckie

Wspomaganie działań Ochotniczych Straży Pożarnych na rzecz ochrony przed pożarami, życia i zdrowia ludzkiego oraz dorobku materialnego i kulturalnego obywateli.

Szkolenie i upowszechnianie wiedzy w zakresie problematyki obrony cywilnej, przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie.

Wspieranie rozwoju technicznego oraz doskonalenia szkoleniowego ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wspieranie napraw lub modernizacji sprzętu, wyposażenia i środków trwałych oraz rozwoju infrastruktury Ochotniczych Straży Pożarnych.