Fundacja Pogoń Lwów

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Głogów, dolnośląskie

Fundacja powstała z myślą o wspieraniu rozwoju Lwowskiego Klubu Sportowego Pogoń Lwów. Pogoń Lwów to jednak nie tylko sport, to też działalność społeczna, edukacyjna, to szacunek dla historii i wychowanie patriotyczne. Lwowski Klub Sportowy kładzie szczególny nacisk na zaangażowanie młodzieży w odrodzenie polskich tradycji sportowych we Lwowie.

W ramach naszej działalności rozwijana będzie baza sportowa Pogoni Lwów poprzez zakup sprzętu sportowego i treningowego, w tym zakup piłek i akcesoriów piłkarskich, strojów sportowych i treningowych, wspierana będzie bieżąca działalność klubu poprzez współfinansowanie wynajęcia hali sportowej, wynajęcia boiska oraz transportu na mecze ligowe na Ukrainie, oraz na mecze i turnieje organizowane w Polsce.

Jednym z założeń naszej działalności jest współorganizowanie i współfinansowanie zimowego i letniego wypoczynku oraz obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w Polsce i na Ukrainie. Przy każdej takiej okazji, młodzież będzie miała nieodzowną okazję zwiedzić ważne miejsca historyczne oraz wziąć udział w imprezach kulturalnych.

Naszym celem jest nawiązywanie współpracy również z innymi organizacjami i podmiotami, zrzeszającymi Polaków zamieszkałych poza wschodnimi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz wspomaganie na różnych płaszczyznach imprez związanych z promocją, upowszechnianiem i prezentacją kultury i sportu, organizowanych przez te podmioty.

Zarówno Pogoń Lwów jak również inne organizacje zrzeszające Polaków za granicą, swoją misję krzewienia polskości wśród młodzieży realizują przy współpracy z polskimi szkołami.

Naszym celem jest wsparcie bieżącego funkcjonowania polskich placówek edukacyjnych poprzez wyposażenie sal lekcyjnych w komplet pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli (m.in. książki i gry edukacyjne), organizowanie zbiórek darów oraz transport i przekazanie ich za granicę. Dzięki temu polscy nauczyciele i uczniowie będą mieć lepsze warunki do dalszej edukacji.