Fundacja Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber

Fundacja Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Podstawowymi celami działań Fundacji są: 

1. niesienie wszechstronnej pomocy ludziom chorym, 

2. wspierania bieżącej działalności zdrowotnej, 

3. wspieranie rozwoju ochrony zdrowia, 

4. wspierania rodzin poszkodowanych, 

5. promocja zdrowia na terenie miasta Wrocławia, powiatu wrocławskiego i całego kraju.