Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego powstała 18 sierpnia 2000 roku.

Fundacja współpracuje z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji młodzieżowych oraz placówek naukowych i szkół.

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego ma przyznany status Organizacji Pożytku Publicznego a jej siedzibą jest historyczny budynek PAST-y. W czasie Powstania Warszawskiego w długotrwałych i krwawych walkach gmach został zdobyty przez Powstańców przy szczególnym udziale Zgrupowania AK "Kiliński".

Najważniejszymi komórkami Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego są Centrum Edukacji Historycznej oraz Księgarnia Warszawska.
Cele Fundacji:
Objęcie opieką środowiska Polskiego Państwa Podziemnego, organizowanie pomocy kombatantom oraz najbliższym członkom rodziny w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
Organizowanie opieki nad kwaterami wojennymi, pomnikami i tablicami upamiętniającymi walkę o niepodległość Polski, oraz miejscami kaźni i grobami żołnierzy i działaczy ugrupowań patriotycznych i niepodległościowych
Badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii walk o niepodległy byt Państwa Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji wyrosłych na tradycji i dziedzictwie ideowym Polskiego Państwa Podziemnego.
Prowadzenie i popieranie różnych form działalności naukowej, publicystycznej i popularyzatorskiej w celu odkłamywania i przekazywania prawdy, o naszej najnowszej historii.
Przekazywanie młodemu pokoleniu Polaków idei, wartości obywatelskich i patriotycznych Polskiego Państwa Podziemnego, oraz informacji o zmaganiach Narodu Polskiego z okupantem niemieckim i sowieckim.