Fundacja Promyczek

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Andrychów, małopolskie

Fundacja „Promyczek” powstała z głębokiej potrzeby serc – wypełnionych troską o dobro i pomoc dzieciom w potrzebie.

Naszym celem jest organizowanie i niesienie pomocy medycznej, edukacyjnej, społecznej i wychowawczej dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w ramach działalności pożytku publicznego.

Działamy od 2012 roku jako pierwsza w Gminie Andrychów organizacja pozarządowa niosąca pomoc diagnostyczno-terapeutyczną dla niemowląt, dzieci i młodzieży, a także dorosłych.

Fundacja „Promyczek” skupia wysokiej klasy specjalistów rehabilitacji neurorozwojowej, neurologopedii, logopedii, pedagogiki specjalnej, integracji sensorycznej i psychologii. Naszą opieką objętych jest obecnie prawie 280 dzieci i 80 osób dorosłych.

Fundacja pomaga nie tylko dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym, ale również ich rodzinom. Organizujemy spotkania integracyjne i grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Szerzymy wiedzę przez organizowanie konferencji i szkoleń.

Środki na działalność statutową Fundacji pozyskujemy głównie poprzez pisanie projektów, startowanie w różnego rodzaju konkursach ogłaszanych dla organizacji pozarządowych. Cały czas szukamy źródeł finansowania, nowych projektów, osób i instytucji chętnych do współpracy. Zapraszamy również do udziału w wolontariacie – podczas organizowanych przez Fundację wydarzeniach oraz do pomocy w trakcie zajęć grupowych.

Wpłaty

Ładuję...