Fundacja Ruch Naprawy

Fundacja Ruch Naprawy

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja ŁÓDŹ, łódzkie

Nasza Misja


Jak chcemy naprawiać?
Jednym z priorytetowych obszarów naszych działań jest organizowanie szkoleń, wykładów, warsztatów i kursów dla rodziców, nauczycieli, pedagogów na temat Integracji Sensorycznej. Temat ten jest jeszcze mało znany dla rodziców, opiekunów dzieci. Głównym powodem jest rozwój technologiczny i zmiana podejścia rodziców do kwestii wychowania. W latach 90 czy na początku 21 wieku w sposób zgoła odmienny wychowywano dzieci. Miały one więcej bodźców, doświadczeń sensorycznych z  zabawy na podwórku. Teraz dzieci widać na placu zabaw na godzinę, może dwie.

Zmieniły się czasy, jednak potrzeby do prawidłowego rozwoju dziecka, pozostały bez zmian.
Fundacja powstała w celu podejmowania wszelkich działań na rzecz pomocy dzieciom dotkniętym zaburzeniami integracji sensorycznej.

Najważniejsze, że z pomocą osób, które nie są obojętne na krzywdę dzieci. Razem jest łatwiej i można osiągnąć więcej.

Ruch Naprawy = Naprawiajmy
Naprawiajmy odbiór i przetwarzanie bodźców przez mózg dziecka, poprzez uczestnictwo w terapii Integracji Sensorycznej.
Naprawiajmy, czyli przywracajmy podwórkom i placom zabaw DZIECI!!! – poprzez edukowanie rodziców, nauczycieli o potrzebie dostarczania odpowiedniej ilości bodźców, które umożliwia w największym stopniu zabawa na zewnątrz.
Naprawiajmy podejście rodziców do wychowywania ich dzieci pod parasolem ochronnym.
Kochasz – pozwól mi być dzieckiem! Brudnym, podrapanym, ale pełnym doświadczeń sensorycznych – czyli szczęśliwym.
Naprawiajmy relacje w rodzinie – ułatwiajmy zrozumieć rodzicom, z jak dużym obciążeniem boryka się ich dziecko.

Tylko poprzez zrozumienie, unikamy frustracji i poczucia bezsilności, jakie rodzi się w środowisku dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej.

PLANUJEMY:
-stworzenie miejsca, w którym rodzice będą mogli bezpłatnie uzyskać poradę i pogłębić wiedzę na temat zaburzeń integracji sensorycznej oraz bezpłatnie zdiagnozować i w razie konieczności, uczęszczać ze swoim dzieckiem na terapię.
-stworzenie portalu edukacyjnego dotyczącego ,,Integracji Sensorycznej”
-prowadzenie szkoleń z podstawowej wiedzy w zakresie „Integracji Sensorycznej” dla nauczycieli i rodziców.
-propagowanie wiedzy w zakresie „Integracji Sensorycznej” w mediach społecznościowych.

Połączenie integracji sensorycznej z inteligencją wieloraką

Teoria Howarda-Gardnera

Inspiracją do powstania tej koncepcji nauki jest teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Pokazał w swojej teorii, że nasza inteligencja jest wielopłaszczyznowa i określił 8 typów.

Gardner uważa, że każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji, które wzajemnie na siebie oddziałują, przenikają się i uzupełniają. Tworzą niepowtarzalny, specyficzny dla każdej osoby, dynamiczny profil inteligencji, który podlega procesowi zmian. Poznanie tego profilu, czyli układu mocnych i słabych stron każdego dziecka, określenie, w jaki sposób jest ono zdolne, jest szansą na całościowe wspieranie rozwoju oraz, poprzez rozwijanie zdolności specjalnych, wspomaganie słabych stron ucznia.

Bardzo ważne jest, aby jak najwcześniej zacząć poznawać indywidualne możliwości dziecka, odkrywać jego potencjał i starać się świadomie go rozwijać.

W pierwszych latach życiach człowieka, w mózgu tworzy się najwięcej połączeń pomiędzy neuronami odpowiadającymi za późniejsze sukcesy w uczeniu się. Umysły dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym są bardzo chłonne. Z tego powodu nauczyciele, rodzice, wychowawcy i opiekunowie dzieci, mają do spełnienia misję udzielenia im szczególnego wsparcia w rozwijaniu niepowtarzalnego wachlarza inteligencji.

Wpłaty

Ładuję...