Fundacja Samarytanin

Fundacja Samarytanin

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Szczecin, zachodniopomorskie

Fundacja powstała z myślą o chorych na Ataksję Friedreicha. Jest to bardzo rzadko występująca choroba o podłożu genetycznym. Zaliczana jest do jednych z najcięższych dziedziczonych ataksji. Powoduje ona silne zmiany zwyrodnieniowe mięśni szkieletowych, mięśnia sercowego, niektórych części układu nerwowego oraz wątroby i trzustki. Obecnie nie są znane metody i leki, które umożliwiłyby całkowite wyleczenie tej choroby. Dlatego każdego roku organizujemy turnus rehabilitacyjny, a także pomagamy w zakupie sprzętu i leków, które, choć trochę, ułatwią życie naszym podopiecznym. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę: www.samarytanin.org.pl  

§ 6. Celem Fundacji jest:

1. Wszechstronna pomoc osobom z zespołem Friedreicha i podobnych z zaburzeniami genetycznymi - ataksja i ich rodzinom i opiekunom.

2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie udzielania pomocy osobom określonym w punkcie poprzedzającym.   

3. Popularyzowanie problemu.

§ 7. Fundacja realizuje swój cel poprzez:

- pomoc w organizowaniu procesu leczenia,

- pomoc finansową i rzeczową w leczeniu, - zbieranie funduszy, w tym także zakładanie subkont bankowych dla swoich podopiecznych lub innych osób dotkniętych chorobą z zaburzeniami genetycznymi - organizowanie spotkań z osobami dotkniętymi chorobą, ich rodzinami i opiekunami.

Wpłaty

Ładuję...