Fundacja na Rzecz Chorych na SM

Fundacja na Rzecz Chorych na SM

Reprezentant Monika Rabiasz

E-mail monika@fundacja-sm.org

Telefon 012 430 07 58

Lokalizacja Kraków, małopolskie

Nasza misja:

- wszechstronna pomoc dla osób cierpiących na schorzenia narządu ruchu, zwłaszcza stwardnienie rozsiane,

- budowa i prowadzenie Centrum „Ostoja” dla chorych na stwardnienie rozsiane w Woli Batorskiej koło Niepołomic,

- upowszechnianie wiedzy o problemach chorych na SM i inne przewlekłe choroby neurologiczne.

Działania:

- finansowanie budowy pensjonatu dla osób niepełnosprawnych,

- pomoc chorym na stwardnienie rozsiane w pozyskiwaniu środków na drogie lekarstwa powstrzymujące przebieg choroby, nie refundowane przez NFZ.

Prowadzimy:

- punkt opieki nad chorymi w domu oraz pielęgniarską opiekę długoterminową;

- agencję pośrednictwa pracy  – zatrudnia niepełnosprawnych, kursy aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, kursy dla wolontariuszy i opiekunów w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji chorych,

- wypożyczalnię i warsztat naprawczy rowerów „dwa koła”

- wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego,

- poradnictwo indywidualne, pomoc psychologiczna i socjalna dla osób niepełnosprawnych, chorych na SM i ich rodzin.

Współpracujemy z organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.

Wsparli

10 zł

Anonimowy Pomagacz

27 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Kinga

20 zł

Anonimowy Pomagacz

Mam sąsiadkę młodszą ode mnie o 30 lat, próbuję jej pomagać. Poszukam możliwości ulokowania jej w Państwa Ośrodku.
10 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej