Fundacja na Rzecz Chorych na SM im.bł. Anieli Salawy

Fundacja na Rzecz Chorych na SM im.bł. Anieli Salawy

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Kraków, małopolskie

                                                                O nas słów kilka:

Jesteśmy fundacją zajmującą się opieką oraz rehabilitacją osób cierpiących na stwardnienie rozsiane jak i inne przewlekłe schorzenia, w tym także psychiczne oraz wieku starczego. Naszym celem jest również upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach ludzi chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia.

                                                          

                                                                Zaplecze fundacji:

W naszym użytku znajduje się biuro oraz punkt opieki świadczący usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze związane z zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo fundacja posiada również wypożyczalnię „Dwa Koła” zajmującą się wypożyczaniem sprzętu rehabilitacyjnego (m.in. kule, rowery, wózki).

Potrzebujemy pomocy finansowej w wsparciu podstawowych oraz dodatkowych działań fundacji:

· Pomoc chorym – poprzez pozyskiwanie środków finansowych na lekarstwa, leczenie, opiekę, rehabilitację czy zakup/wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, w tym także psychiczne oraz wieku starczego;

· Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich bliskich poprzez prowadzenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;

·  Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

·  Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

· Organizacja wyjazdów turystycznych i krajoznawczych dla osób chorych;

·  Organizacja zabaw, plenerów, spotkań i innego rodzaju form spędzania wolnego czasu;

                                                            Finansowanie fundacji:

Nasza fundacja utrzymuje podopiecznych głównie z prowadzenia subkont osób chorych, na których przykazywany jest 1% podatku oraz ze wszelkiego rodzaju zbiórek jak również wpłat darczyńców.

Więcej informacji na temat fundacji, utworzenia subkonta, wszelkiego rodzaju wpłat oraz danych kontaktowych można uzyskać pod naszym adresem:  https://www.fundacja-sm.org/

Ty pomóż nam nieść pomoc naszym podopiecznym oraz szerzyć większą wiedzę na temat problemów ludzi chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia. My pomożemy Tobie lub Twoim bliskim zapewniając wsparcie merytoryczne, finansowe oraz rehabilitacyjne.

                                                     

                                                      Jak można nas wspomóc ?

1. Jednorazową lub cykliczną wpłatą na cele statutowe Fundacji;

2. Przekazując jednorazową lub cykliczną kwotę na rzecz konkretnego podopiecznego posiadającego subkonto w Fundacji;

3. Przekazując 1 % podatku na rzecz Fundacji;

4. Przekazując 1 % podatku na rzecz konkretnego podopiecznego posiadającego subkonto w Fundacji.

UWAGA !!!
Dokonując wpłat poprzez portal Siepomaga.pl  - wspierasz cele statutowe Fundacji.

W celu wsparcia konkretnego podopiecznego zachęcamy do wpłat na niżej podany numer konta oraz umieszczeniu w tytule imienia i nazwiska podopiecznego lub jego hasła jakie zostało mu nadane przy tworzeniu subkonta.

Wpłat można dokonywać również bezpośrednio na nasze konto bankowe:
87 1240 4533 1111 0010 9408 6701
Bank Pekao SA

                                                          

     Z góry dziękujemy za wszelkie wpłaty na cele Fundacji lub naszych podopiecznych !

Pomogli

Ładuję...