Fundacja na Rzecz Chorych na SM

Fundacja na Rzecz Chorych na SM

Reprezentant Monika Rabiasz

E-mail monika@fundacja-sm.org

Telefon 012 430 07 58

Lokalizacja Kraków, małopolskie

Nasza misja:

- wszechstronna pomoc dla osób cierpiących na schorzenia narządu ruchu, zwłaszcza stwardnienie rozsiane,

- budowa i prowadzenie Centrum „Ostoja” dla chorych na stwardnienie rozsiane w Woli Batorskiej koło Niepołomic,

- upowszechnianie wiedzy o problemach chorych na SM i inne przewlekłe choroby neurologiczne.

Działania:

- finansowanie budowy pensjonatu dla osób niepełnosprawnych,

- pomoc chorym na stwardnienie rozsiane w pozyskiwaniu środków na drogie lekarstwa powstrzymujące przebieg choroby, nie refundowane przez NFZ.

Prowadzimy:

- punkt opieki nad chorymi w domu oraz pielęgniarską opiekę długoterminową;

- agencję pośrednictwa pracy  – zatrudnia niepełnosprawnych, kursy aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, kursy dla wolontariuszy i opiekunów w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji chorych,

- wypożyczalnię i warsztat naprawczy rowerów „dwa koła”

- wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego,

- poradnictwo indywidualne, pomoc psychologiczna i socjalna dla osób niepełnosprawnych, chorych na SM i ich rodzin.

Współpracujemy z organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.

Wsparli

10 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Anonimowy Pomagacz

100 zł

Anonimowy Pomagacz

Wszystkiego dobrego.
5 zł

Anonimowy Pomagacz

Dziś Pan zbierał na klatce pieniądze na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym. Nie otworzyłem mu drzwi, później chciałem go znaleźć, lecz juz go nie było.
20 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej