Fundacja Stop Zło

Fundacja Stop Zło

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Włocławek, kujawsko-pomorskie

Wizją Fundacji Stop Zło jest niedopuszczanie do pojawienia się wszelkiego rodzaju patologii społecznych, a w przypadku ich wystąpienia- minimalizowanie skutków i umożliwienie jednostce powrót do życia w sposób społecznie akceptowalny. Budowanie wartości w oparciu o wysokie morale. Podejmowanie działań niwelujących skutki między innymi alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, uzależnień behawioralnych, dewiacji seksualnych, samobójstw, prostytucji, biedy.
Budowanie chęci podejmowania CIĘŻKIEJ PRACY nad sobą.