Fundacja Świat Głuchych

Fundacja Świat Głuchych

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Świat Głuchych powstała z potrzeby serca! Od lat pracujemy na rzecz całej społeczności: głuchych, słabosłyszących i słyszących.


Bariery komunikacyjne sprawiają, że społeczność głuchych często nie zostaje usłyszana w świecie słyszących, a ich potrzeby wysłuchane. Jako Fundacja jesteśmy głosem społeczności, który przypomina społeczeństwu o potrzebach głuchych!

Dlatego, promujemy dostępność, język migowy, dobre praktyki, wybitne osobowości i edukację dwujęzyczną. Fundacja jest założycielem Centrum Rozwoju Głuchych, w którym osoby głuche mogą nabywać nowe umiejętności, podwyższyć swoje kwalifikacje, zdobyć dobry zawód (np. programisty), a osoby słyszące mogą nauczyć się języka migowego w sposób ciekawy i wciągający, a także poznać kulturę głuchych!

Ponadto na stronie www.swiatgluchych.pl tworzymy wyjątkową w skali Europy telewizję dla głuchych – zapraszamy do odwiedzenia!

Wpłaty

Ładuję...