Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
32 Stałych Pomagaczy
Michał Bojanowski
20 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Cel Fundacji: Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.


Cel ten realizujemy poprzez zbiórki Finałowe, zakup sprzętu na oddziały medyczne szpitali w  całej Polsce, a także przez prowadzenie pięciu ogólnopolskich programów medycznych i jednego edukacyjnego.


Fundacja najczęściej kojarzy się ze styczniową zbiórką pieniędzy zwaną Finałem WOŚP. Pośród śniegów i mrozów na ulicę wychodzą tysiące wolontariuszy i miliony Polaków, by wspólnie zbierać na konkretny, wcześniej wytyczony przez Fundację cel. Do tej pory zbieraliśmy między innymi dla:

Kardiochirurgii dziecięcej Ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach Ratowania życie niemowląt i dzieci młodszych Ratowanie życia dzieci z chorobami nerek Ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii


Prowadzimy sześć ogólnopolskich programów medycznych.

Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej Dzieci,

Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu,
Program Leczenia i Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków,
Program Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków "Infant Flow",
Program Leczenia Dzieci Osobistymi Pompami Insulinowymi,
Program leczenia osobistymi pompami insulinowymi kobiet ciężarnych z cukrzycą.


Uczymy Pierwszej Pomocy w szkołach podstawowych


Organizujemy największy otwarty europejski festiwal muzyczny – Przystanek Woodstock.

32 Stałych Pomagaczy
Michał Bojanowski
20 zł miesięcznie