Fundacja Zachód-Wschód Wsparcie

Fundacja Zachód-Wschód Wsparcie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Zachód Wschód Wsparcie została założona z potrzeby serca, z potrzeby pomocy ludziom ze Wschodu, przede wszystkim z Białorusi, którzy zmuszeni zostali wyjechać z kraju i szukać stabilnego życia w Polsce.
Naszą misją jest Pojednanie.
Bardzo chcielibyśmy, żeby Polacy oraz Białorusini, a także wszystkie wschodnie sąsiedzi Polski żyli w zgodzie, jak słowianie, którzy mają więcej wspólnych cech i podobieństwa niż różnic.
Pomoc w zaaklimatyzowaniu się w Polsce migrantom ze Wschodu, przede wszystkim z Białorusi.