Fundacja Zwycięzcy

Fundacja Zwycięzcy

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Strzeniówka, mazowieckie

Naszą misją jest przede wszystkim przygotowanie i wyposażenie dzieci oraz
młodzieży do zwycięskiego dorosłego życia, wolnego od lęków i patologii a pełnego szczęścia, odwagi, miłości i akceptacji. Chcemy aby młode osoby wkraczające w dorosłe życie potrafiły świadomie decydować o swoim życiu jak również planować i zarządzać swoim rozwojem osobistym i zawodowym.

Pragniemy także ratować życia dzieci na całym świecie poprzez zakładanie lub
dotowanie domów dziecka i placówek opiekuńczych dla dzieci na wszystkich
kontynentach świata.

Zamierzamy znosić wszelkie bariery społeczne i ekonomiczne uniemożliwiające prawidłowy rozwój jednostek i osiąganie przez nich osobistego wymiernego szczęścia.

Chcemy również edukować dzieci, młodzież oraz dorosłych w kierunku ich rozwoju w zakresie przedsiębiorczości i dojrzałości biznesowej. Chcemy aby „innowacyjność” i „przedsiębiorczość” a także „odpowiedzialność społeczna biznesu” były dostępne dla każdego.

Będziemy uczyć Wszystkich, którzy zechcą – JAK ZWYCIĘŻĄĆ KAŻDEGO DNIA.
 

Wsparli

50 zł

Anonimowy Pomagacz

200 zł

Karolina Bou Chedid

Darowizna przekazana przez skarbonkę ZAKUP ZIEMI POD SIEROCINIEC W KENII
100 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizna przekazana przez skarbonkę ZAKUP ZIEMI POD SIEROCINIEC W KENII
50 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizna przekazana przez skarbonkę ZAKUP ZIEMI POD SIEROCINIEC W KENII
25 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizna przekazana przez skarbonkę ZAKUP ZIEMI POD SIEROCINIEC W KENII
10 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizna przekazana przez skarbonkę ZAKUP ZIEMI POD SIEROCINIEC W KENII

Pokaż więcej