Fundacja Zwycięzcy

Fundacja Zwycięzcy

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Strzeniówka, mazowieckie

Naszą misją jest przede wszystkim przygotowanie i wyposażenie dzieci oraz
młodzieży do zwycięskiego dorosłego życia, wolnego od lęków i patologii a pełnego szczęścia, odwagi, miłości i akceptacji. Chcemy, aby młode osoby wkraczające w dorosłe życie potrafiły świadomie decydować o swoim życiu jak również planować i zarządzać swoim rozwojem osobistym i zawodowym.

Pragniemy także ratować życia dzieci na całym świecie poprzez zakładanie lub
dotowanie domów dziecka i placówek opiekuńczych dla dzieci na wszystkich
kontynentach świata.

Zamierzamy znosić wszelkie bariery społeczne i ekonomiczne uniemożliwiające prawidłowy rozwój jednostek i osiąganie przez nich osobistego wymiernego szczęścia.

Chcemy również edukować dzieci, młodzież oraz dorosłych w kierunku ich rozwoju w zakresie przedsiębiorczości i dojrzałości biznesowej. Chcemy, aby „innowacyjność” i „przedsiębiorczość”, a także „odpowiedzialność społeczna biznesu” były dostępne dla każdego.

Będziemy uczyć Wszystkich, którzy zechcą – JAK ZWYCIĘŻAĆ KAŻDEGO DNIA.