Fundacja ADD

Fundacja ADD

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja ADD została założona 18.03.2014 roku celem promocji wartość dodanej płynącej ze swobody przemieszczania się osób i różnorodności kulturowej. Stoimy w obronie podstawowych praw i jesteśmy przekonani, że każdy człowiek powinien być godnie i sprawiedliwie traktowany.

Celem Fundacji jest wszechstronny rozwój kapitału społecznego migrantów w Polsce poprzez: edukację, aktywizację społeczną i gospodarczą, adaptację i integrację, wspieranie rozwoju zawodowego i przedsiębiorczości.

Działamy na arenie międzynarodowej: promując polskie walory kulturowe, historyczne, edukacyjne, turystyczne, przyrodnicze, gospodarcze i inwestycyjne; upowszechniając wiedzę o Polsce oraz wspierając proeuropejskie, prodemokratyczne, proobywatelskie postawy u młodego pokolenia.

Posiadamy rozbudowaną sieć partnerów społecznych, wspierających realizację celów statutowych.